GEA Durasoft boxmatrassen

Onze klant in Fleringen heeft het koecomfort in zijn bestaande stal aanmerkelijk verbeterd

Details
Het koecomfort is aanmerkelijk verbeterd door de boxen te voorzien van de GEA Durasoft boxmatrassen.

Tevens is er golfschoftboom op de boxen gemonteerd.

Door een extra ventilator te plaatsen is er voor de warme zomerdagen voldoende verkoeling in de stal.