Onkruid verwijderen en bestrijden is zó gepiept!

Onkruid verwijderen en bestrijden is zó gepiept!

We hebben oplossingen voor mechanische- en chemische onkruidbestrijding.
Mechanische onkruidbestrijding is het onkruid verwijderen met behulp van werktuigen, machines of gereedschappen. In deze manier van onkruid bestrijden hebben wij diverse mogelijkheden.

Bijvoorbeeld de door Gebr. Ezendam zelf ontwikkelde reflexschoffel voor het automatisch schoffelen tussen de planten in de rij. De reflexschoffel werkt met tasters, hierdoor gaat de schoffel weer uit de plantrij zo gauw de plant er aan komt. De schoffel is dus zeer precies af te stellen ten opzichte van de planten. Er kunnen meerdere rijen tegelijk geschoffeld worden, ook is een dubbele uitvoering mogelijk.

Daarnaast kan er volautomatisch GPS gestuurd geschoffeld worden. Op GPS wordt de grond rondom de planten geschoffeld. Dit is geschikt voor kwekers die de planten op GPS geplant hebben.

Tot slot leveren wij binnen de categorie mechanische onkruidbestrijding diverse HAK-systemen. De SH-serie schoffelmachine is bijvoorbeeld leverbaar in standaardbreedtes van 1,75 meter, 3 meter, 4,5 meter en 6 meter breed.

Binnen de chemische onkruidbestrijding kunnen wij U voorzien van spuitkappen, LVS systemen en spuitkruiwagens.
Spuitkappen zijn een vorm van hoogvolume spuittechniek. De kappen worden voor of achter de trekker gemonteerd en worden vaak gecombineerd met spuitstangen.

Ten tweede zijn er de LVS systemen.

Ten tweede zijn er de LVS systemen.

LVS staat voor Laag Volume Strooitechniek. Wilt U bij uw onkruidbestrijding graag een hogere capaciteit, minder tanken en fors op middel besparen? Dan is het nu de tijd om over te stappen op een LVS systeem. Een LVS opbouwset is eenvoudig op te bouwen. Het bestaat uit een pompkast, een controllerkast en strooikoppen. Het werkt geheel op 12 volt. We stellen de set samen op basis van uw wensen en eisen, rekening houdend met uw teelt.

Voor het chemisch bestrijden van onkruid kunt U ook kiezen voor een spuitkruiwagen. Een spuitkruiwagen is ook een vorm van LVS. Gebr. Ezendam voert de spuitkruiwagens uit met een elektrisch aangedreven wiel. Dit zorgt er voor dat de snelheid constant is bij het strooien, hierdoor heb je dus ook een constante afgifte. De spuitkruiwagens zijn uit te voeren met 1 of 2 strooikoppen. Bij het gebruik van 2 strooikoppen op één spuitkruiwagen kan er tot een breedte van 160cm gestrooid worden.