Monoboxen

2 GEA Monoboxen voor Mts. ten Winkel te Tubbergen

Details
Er staan inmiddels 2 GEA monoboxen met de koppen naar elkaar. Zo kan men de koeien tussen de robots door achterlangs separeren.
Links van de robots is een wachtruimte gerealiseerd met splitentree en rechts van de robots is er een strohok.