Efficiënt voeren

Voer je wat je denkt te voeren?

Kijk eens kritisch naar de instellingen, de curve en het voerverbruik. Voer je wat je denkt te voeren? En is dat efficiënt?
 
Te veel voeren kost geld, zelfs bij kleine afwijkingen loopt dit bedrag op jaarbasis behoorlijk op. Daarnaast bestaat er de kans dat restanten door andere dieren wordt opgegeten, met alle gevolgen van dien..
Te weinig voeren kost indirect ook geld. Het leidt vaak tot gezondheidsproblemen en een lagere melkproductie.
 
Om efficiënt en nauwkeurig te (blijven) voeren adviseren wij dan ook om je melkrobot(s) en/of krachtvoerbox(en) regelmatig te kalibreren, bij voorkeur na elke wisseling van voer.
 

Krachtvoerbox kalibreren

Klik hier voor het stappenplan om je krachtvoerbox te kalibreren.

 

Melkrobot kalibreren

Heb je hulp nodig bij het kalibreren van je melkrobot? 
Neem dan contact met ons op